NYU Kaupan tietosuojaseloste

15.05.2020

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nurmijärven Yleisurheilu ry
Koskitie 11
01800 Klaukkala

Sähköposti: nurmijarvenyleisurheilu@nurmijarvenyleisurheilu.fi
Kotipaikka: Nurmijärvi

Rekisterin nimi

NYU Kaupan asiakasrekisteri

Tarkoitukset, joita varten rekisterin henkilötietoja käsitellään

Rekisterinpidon perusteena on asiakaan rekisteröimän tilin luonnin tai kaupasta tekemän tilauksen yhteydessä syntynyt asiakkaan ja NYU Kaupan välinen asiointisuhde, asiakkaan antama suostumus asiakastietojen tallentamiseen tilauksen käsittelemiseksi.

NYU Kauppa kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tilaamiesi tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
  • Hankkimaasi tuotteeseen tai palveluun tai käyttäjätiliisi liittyvä viestintä ja vastaavat asiakaspalvelutoimet
  • Verkkosivujemme ja applikaatioidemme hallinnointi ja asettaminen asiakkaan saataville, mukaan lukien online-rekisteröinti
  • Hallinnollisten tiedotteiden lähettäminen, kuten esimerkiksi hankkimaasi tuotteeseen tai palveluun tai käyttäjätiliisi liittyvät käyttöohjeet/tuoteturvallisuustiedotteet

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kirjautumistiedot
  • Tiedot ostamistasi tuotteista tai palveluista, kuten rekisteröidyt tuotteet ja mitä palveluita olet hankkinut
  • Kuluttajatyytyväisyyttä ja palautetta koskevat tiedot, kuten antamasi palautteet ja lähettämäsi tiedustelut
  • Tiedot, joita keräämme vieraillessasi sivustollamme, kuten evästeiden avulla kerätyt tiedot ja muut automaattisesti kerätyt tiedot, joita edellytetään siihen, että voimme tarjota sivustomme käyttöösi, tai sellaiset tiedot, jotka luovutat meille käydessäsi verkkosivustoillamme (kuten esimerkiksi yhteydenottolomakkeeseen syöttämäsi tiedot)

Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Keräämme tietoja sinulta tai edustajaltasi, kun hankit tuotteen, vierailet verkkosivuillamme, aktivoit käyttäjätilisi, tilaat palvelun, osallistut kampanjoihimme, luot tuotearvostelun tai kun edustajasi tekee edellä mainitut toimet

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on velvollinen antamaan oikeat itseään tai edustamaansa henkilöä koskevat tiedot, eikä asiakkaalla ole oikeutta antaa palveluun toisen henkilön identiteettin liittyvät tietoja ilman kyseisen henkilösuostunusta. NYU Kauppa ei seuraa ilmoitettujen henkilötietojen sisältöä, laatua tai ajantasaisuutta.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas toisin pyytää, kuitenkon aina vähintään siihen asti, kunnes asiakkaan tekemiin tilauksiin liittyvät velvoitteet on toimitettu tai ne ovat päättyneet.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

NYU Kauppa voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille tilauksen täyttämistä ja toimittamista varten.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan siirtää NYU Kaupan palvelun tarjoamiseen osallistuville kolmansille osapuolille palveluiden teknisen toteutuksen, tietojenkäsittelyn, ylläpidon ja asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

NYU Kauppa käyttää palveluntarjoajaa, joka on kotipaikka on Auburn, MA, Yhdysvallat. NYU Kaupan käyttämien palvelinten sijainti on Atlanta, GA, Yhdysvallat. NYU Kauppa on varmistanut, että myös palveluntarjoajan tietosuojan taso on turvattu EU:n laatimien mallisopimuslausekkeiden tai tietosuojalainsäädännön mukaisin suojatoimenpitein. NYU Kaupan verkkosivuilla käytetään työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Esimerkki tämänlaisesta palveluntarjoajasta on Google Analytics. Näissä tapauksissa riittävä tietosuojan taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

Evästeiden käyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti NYU Kaupan sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi sekä sivuston kehittämiseksi. Lisäksi evästeitä voidaan käyttää viestinnän kohdentamiseen. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta. NYU Kauppa ei takaa sivustojen toimivuutta, jos evästeet on kielletty.

Rekisterin tietoturvallisuus

Henkilötiedot kerätään rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä NYU Kaupan tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Fyysisesti tietokanta sijaitsee lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu NYU Kaupan ylläpitäjistä vain pääsyä tarvitseville henkilöille sekä asiakkaan tilauksia ja niiden laskutusta käsitteleville henkilöille. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa, joiden myöntämisestä ja hallinnoinnista vastaa NYU Kaupan omistavan Nurmijärven Yleisurheilun nimittämä vastuuhenkilö. Henkilötiedot siirretään julkisen verkon yli taustajärjestelmiin salattuina.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu NYU Kaupan rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen nurmijarvenuleisurheilu@nurmijarvenuleisurheilu.fi. Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan sähköpostitse.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin henkilö on toimittanut NYU Kaupalle tietoja, joita käsitellään käyttäjän antaman suostumuksen perusteella, henkilöllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että NYU Kauppa ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsääntelyä.